เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร

เมื่อ 13 ต.ค.63 น.อ.อดิเรก  อินทรวงศ์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3

พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา  ชื่นชนม์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 (1) และ

น.อ.สายชล  เล็กเจริญ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 (2)  ร่วมพิธีบำเพ็ญ

พระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

โดยมี พล.ร.ต.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต.(นย.)/

รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(1)

 

ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

 

  

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน