ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งป.63

เมื่อวันที่ 13 - 14 ก.ค.63 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ดำเนินการจัดการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนปะเดา ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด โดยมี น.อ.จาริก พัวพานิช ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ/ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่และประชาชน มีการดำเนินการ ดังนี้
1. การบรรยายภาควิชาการ
- หัวข้อสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
- หัวข้อ การอนุรักษ์ ป้องกันป่าไม้และการปลูกป่าทดแทน
- หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
2. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำธรรมชาติ

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน