ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

น.อ.จาริก พัวพานิช เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อบำรุงขวัญ ให้กำลังใจ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน