ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.ตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 เมื่อ 18 มี.ค.63 เวลา 1030 น.อ.คมสัน เปรมกมล ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ จำนวน 5 นาย เดินทางไปติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.ตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ งป.63 งวดที่ 1 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้อง ณ ฉก.นย.ตราด ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี น.อ.ยุทธนา สระดี ผบ.ฉก.นย.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในการนี้ได้มอบเครื่องตรวจวัดคุณภ่พอากาศที่รับมาจาก ศปป.4 กอ.รมน.ให้ ฉก.นย.ตราด ติดตั้งในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่อไป

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน