ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 เมื่อ 17 มี.ค.63 เวลา 0930 น.อ.คมสัน เปรมกมล ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ จำนวน 5 นาย เดินทางไปติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ งป.63 งวดที่ 1 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ฉก.นย.จันทบุรี โดยมี น.อ.ธีรวัฒน์ แสนใจรักษ์ ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ให้การต้อนรับ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน