บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน

 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 จัดเจ้าหน้าที่ไปบรรยายความรู้ปลูกป่าในใจคน ให้กับราษฎร จำนวนประมาณ 40 คน ณ ศาลาประชาคม บ.สะตอนเหนือ ม.10 ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน