บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน

กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาของหน่วยไปบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 30 คน ณ ศาลาประชาคม บ.เขาหักพัฒนา ม.13 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน