บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์

 เมื่อ 10 มี.ค.62 เวลา 1000 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 จัด จนท.จิตอาสาของหน่วยบรรยายความรู้ปลูกป่าในใจคน มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 50 คน ณ ศาลาประชาคม บ.นนทรีย์ ม.1 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน