บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไล

 เมื่อ 8 มี.ค.62 เวลา 0930 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาของหน่วยบรรยายในหัวข้อ ปลูกป่าในใจคน ให้กับประชาชนจำนวน 50 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าวิไล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน