ครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลาง

 พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการเลือกตั้ง เมื่อได้รับการร้องขอจาก กกต. รวมทั้งให้วางตัวเป็นกลาง รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น พิจารณาเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

.
นอกจากนี้ ยังให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเลือกตั้ง รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการสนธิกำลังระหว่าง ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Cr : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน