เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓/รอง ผบ.กปช.จต. น.อ.จิรโชติ ตันตราจิน หน.ฝนผ.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ หน.ชพส.๑๓๐๒ฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดยมี หมู่บ้านบึงชนังกลาง ม.๓ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับถ้วยรางวัลชมเชย จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย นายสุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ.บึงชนังกลาง เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่พัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองจนมีความเข็มแข็ง สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตัวเอง และเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง