เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ ชพส.ฯ และ ชบข.ฯ ในพื้นที่ จว.ตราด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ ชพส.ฯ และ ชบข.ฯ ในพื้นที่ จว.ตราด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔