สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความ

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๐ พ.ย.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ๓ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ในสังกัด กปช.จต. และ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ๑๗ ต.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ๑๔ ต.๕.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค.๑ สย.๓ ในพื้นที่จังหวัดตราด
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ๑๒ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชำราก ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท ๑๐ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลในสังกัด
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ๓๐ ก.ย ๕๗ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ระหว่าง พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา กับ พล.ร.ต.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ๒๘ ส.ค.๕๗ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก
“โครงการต้นไม้ของพ่อ” “โครงการต้นไม้ของพ่อ” ๑๘ ส.ค.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชองค์รักษ์ โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ๑๘ ส.ค.๕๗ ผช.ผบ.ทร เป็นประธานในพิธํีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗ กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗ ๘ ส.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.57 พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ ผวจ.จันทบุรี รอน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน"ยุทธการบ้านชำรากรำลึก ปีที่ ๒๙" ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จว.ตราด เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ๑ เม.ย.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับรอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.จันทบุรี
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ๓๑ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.ตราด พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ๑๙ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ 26 ก.พ.57 ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตามูล พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตามูล ๑๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านตามูล
พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองขวาง พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองขวาง ๑๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคลองขวาง พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ให้โอวาทแก่กำลังพล ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาทแก่กำลังพล ๑๖ ม.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล ณ กปช.จต. พิธีปิดการฝึกอบรม  ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ พิธีปิดการฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ๑๕ ม.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ๑๑ ม.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ ๖ ม.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมให้การต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
วันปราบดาภิเษก วันปราบดาภิเษก ๒๘ ธ.ค.๕๖ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี
Page :  1 2 3 4
[ next>> ]  [ Last ]