สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ๒๘ ส.ค.๕๗ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก “โครงการต้นไม้ของพ่อ” “โครงการต้นไม้ของพ่อ” ๑๘ ส.ค.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชองค์รักษ์
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ๑๘ ส.ค.๕๗ ผช.ผบ.ทร เป็นประธานในพิธํีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗ กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗ ๘ ส.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.57
พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ ผวจ.จันทบุรี รอน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน"ยุทธการบ้านชำรากรำลึก ปีที่ ๒๙" ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จว.ตราด
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ๑ เม.ย.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับรอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.จันทบุรี เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ๓๑ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ๑๙ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ 26 ก.พ.57 ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตามูล พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตามูล ๑๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านตามูล พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองขวาง พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองขวาง ๑๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคลองขวาง
พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ให้โอวาทแก่กำลังพล ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาทแก่กำลังพล ๑๖ ม.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล ณ กปช.จต.
พิธีปิดการฝึกอบรม  ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ พิธีปิดการฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ๑๕ ม.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ๑๑ ม.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ ๖ ม.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมให้การต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ วันปราบดาภิเษก วันปราบดาภิเษก ๒๘ ธ.ค.๕๖ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี
ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3  ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. ๒๓ ธ.ค.๕๖ ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. ณ บก.กปช.จต.ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี “ร่วมใจ..ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ ๘๖ รูป” “ร่วมใจ..ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ ๘๖ รูป” ๘ ธ.ค.๕๖ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธี “ร่วมใจ..ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ ๘๖ รูป”
พิธีปิดการอบรม ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร พิธีปิดการอบรม ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ๔ ธ.ค.๕๖ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร พิธีปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านปะอา  พิธีปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านปะอา ๔ ธ.ค.๕๖ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปะอา
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๒๙ พ.ย.๕๖ เสธ.รมน. ภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล กับจังหวัดจันทบุรี   บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล  บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ๒๒ ธ.ค.๕๖ พล.ร.ท. สนธยา น้อยฉายา ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
  8 พ.ย.56 รอง เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ  โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 8 พ.ย.56 รอง เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม น.อ.ศิริพันธ์ มีลักษณะ รอง เสธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่
Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]