สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓(กปช.จต.) พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓(กปช.จต.)
เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑
พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อ ๒ เม.ย.๖๑
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เมื่อ ๑ เม.ย.๖๑
การตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อ ๒๘ - ๓๐ มี.ค.๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน
เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๑
ร่วมพิธีถวายสักการะ  เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ร่วมพิธีถวายสักการะ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
เมือ่ ๒ มี.ค.๖๑
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๑
เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.ตราด เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.ตราด
เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑
เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.จันทบุรี เยี่ยมประสานหน่วยตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ณ ฉก.นย.จันทบุรี
เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑
พิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด(รสปส.) พิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด(รสปส.)
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ
เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๐
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๐
พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน งป.๖๑ พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน งป.๖๑
เมื่อ ๖ พ.ย.๖๐
การฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๑ การฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๑
เมื่อ ๔ พ.ย.๖๐
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ
พื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด
พิธีถวายผ้ากฐิน นาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐ พิธีถวายผ้ากฐิน นาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
พิธีถวายผ้ากฐิน นาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐ พิธีถวายผ้ากฐิน นาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จว.ระยอง
๑๓ ต.ค.๖๐ ๑๓ ต.ค.๖๐
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ รับโล่รางวัล ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๕ ปี
อบรมการเขียนข่าวและการผลิตสื่อ อบรมการเขียนข่าวและการผลิตสื่อ
ณ ค่ายตากสิน จันทบุรี
 ๑๔ ก.พ.๖๐ ๑๔ ก.พ.๖๐
หัวหน้าชุดประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตาม แนะนำ การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓
ปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
กอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ บรรยายพิเศษ กอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ บรรยายพิเศษ
หน.ฝขว.ฯ เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ลานขนถ่าย อบจ.จันทบุรี
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]