สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

 พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๕๘ ณ วัดจางวาง จ.จันทบุรี
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  เยี่ยมชุด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เยี่ยมชุด
๒๐ ต.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ พื้นที่ จว.ตราด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
๑๖ ต.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุดปฏฺิบัติการ พื้นที่ จว.จันทบุรี
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท และพิธีรายงานตน ณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วย
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วย
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ค่ายตากสิน
สวนสนามพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี
สวนสนามพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สวนสนามพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม รวมพลังมวลชน 58
กิจกรรม รวมพลังมวลชน 58
๕ ส.ค.๕๘ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน และ มอบเงินกองทุนเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย ณ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
 พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ตราด
พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ตราด
๒๑ ก.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการ ในพื้รที่ จว.ตราด
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ สทท.๑๑ จันทบุรี
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมปลูกป่าชายเลน
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมปลูกป่าชายเลน
๔ ก.ค.๕๘ เสธ.รน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ณ บ.ท่าสอน จว.จันทบุรี
สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ
สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
๑๘ มิ.ย.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จังหวัดตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
๑๒ มิ.ย.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
๒๙ พ.ค.๕๘ อง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านป่าวิไล จังหวัดจันทบุรี
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
๑๙ พ.ค.๕๘ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.กอ.รมน.ภา ค๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ
ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ
๑๕ เม.ย.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
รดน้ำขอพร ผวจ.จันทบุรี
รดน้ำขอพร ผวจ.จันทบุรี
๑๒ เม.ย.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ รดน้ำขอพร ผวจ.จันทบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของไทย
ผอ.ศปป.๖ เยี่ยม กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ผอ.ศปป.๖ เยี่ยม กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
๙ เม.ย.๕๘ พล.ท.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ผอ.ศปป.๖ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
ร่วมสืบสานประเพณีไทย
ร่วมสืบสานประเพณีไทย
๘ เม.ย.๕๘ พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ณ เรือนรับรอง ๖ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
๓๑ มี.ค.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม จว.จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
๒๔ มี.ค.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนค่ายตากสิน
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนค่ายตากสิน
๑๙ มี.ค.๕๘ ผอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ พล.อ.บุน เซง ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
๕ มี.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม "เยาวชนทางสายใหม่"
๒๕ ก.พ.๕๘ รอง เสธ. รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม เยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านคลองประทุน จว.ตราด
Page :  1 2 3 4 5
[ next>> ]  [ Last ]