สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความ

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี ๔ ธ.ค.๕๗ หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด ๔ ธ.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ตราด
บันทึกเทปถวายพระพร บันทึกเทปถวายพระพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๐ พ.ย.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ๓ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ในสังกัด กปช.จต. และ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ๑๗ ต.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ๑๔ ต.๕.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค.๑ สย.๓ ในพื้นที่จังหวัดตราด พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ๑๒ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชำราก
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท ๑๐ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลในสังกัด พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ๓๐ ก.ย ๕๗ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ระหว่าง พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา กับ พล.ร.ต.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ๒๘ ส.ค.๕๗ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก “โครงการต้นไม้ของพ่อ” “โครงการต้นไม้ของพ่อ” ๑๘ ส.ค.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชองค์รักษ์
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ๑๘ ส.ค.๕๗ ผช.ผบ.ทร เป็นประธานในพิธํีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗ กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗ ๘ ส.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.57
พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ ผวจ.จันทบุรี รอน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน"ยุทธการบ้านชำรากรำลึก ปีที่ ๒๙" ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จว.ตราด
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ๑ เม.ย.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับรอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.จันทบุรี เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ๓๑ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ๑๙ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ 26 ก.พ.57 ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตามูล พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตามูล ๑๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านตามูล พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองขวาง พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองขวาง ๑๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคลองขวาง
พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พิธีปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ๓ ก.พ.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
Page :  1 2 3 4
[ next>> ]  [ Last ]