สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบธงครัวเรือนฯ
พิธีมอบธงครัวเรือนฯ
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็ฺนประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนฯ
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดตราด
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ  พื้นที่ จว.จันทบุรี
ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ พื้นที่ จว.จันทบุรี
๑๙ พ.ค.๕๙ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พื้นที่ จว.จันทบุรี
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ พิธี รดน้ำ  ขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ พิธี รดน้ำ ขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ณ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
พิธีรับ – ส่งหน้าที่
พิธีรับ – ส่งหน้าที่
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
ณ โรงเรียนบ้านปะอา จังหวัดตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๓
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๓
ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๔
ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด จังหวัดตราด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม จว.จันทบุรี
กิจกรรม BIKE FOR DAD
กิจกรรม BIKE FOR DAD
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ
 พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๕๘ ณ วัดจางวาง จ.จันทบุรี
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  เยี่ยมชุด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เยี่ยมชุด
๒๐ ต.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ พื้นที่ จว.ตราด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
๑๖ ต.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุดปฏฺิบัติการ พื้นที่ จว.จันทบุรี
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท และพิธีรายงานตน ณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วย
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วย
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ค่ายตากสิน
สวนสนามพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี
สวนสนามพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สวนสนามพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม รวมพลังมวลชน 58
กิจกรรม รวมพลังมวลชน 58
๕ ส.ค.๕๘ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน และ มอบเงินกองทุนเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย ณ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
 พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ตราด
พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ตราด
๒๑ ก.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการ ในพื้รที่ จว.ตราด
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ สทท.๑๑ จันทบุรี
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมปลูกป่าชายเลน
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมปลูกป่าชายเลน
๔ ก.ค.๕๘ เสธ.รน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ณ บ.ท่าสอน จว.จันทบุรี
สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ
สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
Page :  1 2 3 4 5 6
[ next>> ]  [ Last ]