สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ๒๕ มี.ค.๕๘ พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปะอา จว.ตราด พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ๒๔ มี.ค.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนค่ายตากสิน กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนค่ายตากสิน ๑๙ มี.ค.๕๘ ผอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ พล.อ.บุน เซง ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ๕ มี.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรม พิธีปิดการฝึกอบรม "เยาวชนทางสายใหม่" ๒๕ ก.พ.๕๘ รอง เสธ. รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม เยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านคลองประทุน จว.ตราด พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ๒๐ ก.พ.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรม พิธีปิดการฝึกอบรม "ทางสายใหม่" ๒๑ ม.ค.๕๘ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จว.ตราด  วันเด็กแห่งชาติ ๕๘   วันเด็กแห่งชาติ ๕๘ ๑๐ ม.ค.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ ณ สนามบินท่าใหม่ จว.จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรม พิธีปิดการฝึกอบรม ๙ ม.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๔ พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด พิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดสระใหญ่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ๕๘ ณ เรือนทับขุนพล ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี ๔ ธ.ค.๕๗ หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด ๔ ธ.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด บันทึกเทปถวายพระพร บันทึกเทปถวายพระพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๐ พ.ย.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ๓ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ในสังกัด กปช.จต. และ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ๑๗ ต.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ๑๔ ต.๕.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค.๑ สย.๓ ในพื้นที่จังหวัดตราด
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ๑๒ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชำราก ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท ๑๐ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลในสังกัด
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ๓๐ ก.ย ๕๗ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ระหว่าง พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา กับ พล.ร.ต.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร ๒๘ ส.ค.๕๗ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก
“โครงการต้นไม้ของพ่อ” “โครงการต้นไม้ของพ่อ” ๑๘ ส.ค.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชองค์รักษ์
Page :  1 2 3 4
[ next>> ]  [ Last ]