สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความ

 

การปฏิบัติภารกิจของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด  ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน
เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
๒๐ พ.ย.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย
๓ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ในสังกัด กปช.จต. และ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ร่วมพิธีวางพวงมาลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลัย
๑๗ ต.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
๑๔ ต.๕.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค.๑ สย.๓ ในพื้นที่จังหวัดตราด
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
๑๒ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชำราก
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาท
๑๐ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลในสังกัด
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
๓๐ ก.ย ๕๗ พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ระหว่าง พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา กับ พล.ร.ต.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร
๒๘ ส.ค.๕๗ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก
“โครงการต้นไม้ของพ่อ”
“โครงการต้นไม้ของพ่อ”
๑๘ ส.ค.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชองค์รักษ์
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
๑๘ ส.ค.๕๗ ผช.ผบ.ทร เป็นประธานในพิธํีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ

ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร หมู่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ
๒๓ ม.ค.๕๗ ชพส.๑๓๐๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี
ชพส.1301 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ชพส.1303 ฝึกอบรม โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1304 ฝึกอบรมค่ายชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1305 อบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1306 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ภาพกิจกรรมการฝึกค่า่ยเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ม.ค.๕๖
ชพส.1307 ฝีกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๑
ชบข.1301 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1

เว็บบอร์ด

Q147748
1/0
Q147667
2/0
Q147646
2/0
Q147558
2/0
Q147497
3/0