สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

 

 

 

 

 

    เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน

เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

 

 

บทความประชาสัมพันธ์

"คืนความสุขให้คนในชาติ"
สรุปคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ค.๕๘

"คืนความสุขให้คนในชาติ"
สรุปคำกล่าวของ นายกรัฐมนตรีในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ที่ ๓ ก.ค.๕๘

"คืนความสุขให้คนในชาติ"
สรุปคำกล่าว "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
รายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าว “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๕๘

"คืนความสุขให้คนในชาติ"
สรุปคำกล่าววันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 “คืนความสุขให้คนในชาติ”
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าว “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ ๑ พ.ค.๕๘
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าว ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่จว.ตราด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่จว.ตราด
๒๑ ก.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการใน จว.ตราด
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ สทท.๑๑ จันทบุรี
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมปลูกป่าชายเลน
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมปลูกป่าชายเลน
๔ ก.ค.๕๘ เสธ.รน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ณ บ.ท่าสอน จว.จันทบุรี
สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ
สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
๑๘ มิ.ย.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จังหวัดตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
๑๒ มิ.ย.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
๒๙ พ.ค.๕๘ อง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านป่าวิไล จังหวัดจันทบุรี
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
๑๙ พ.ค.๕๘ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.กอ.รมน.ภา ค๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ
ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ
๑๕ เม.ย.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓
ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕
ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเร่ว ม.๘ จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๗  ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ชพส.๑๓๐๗ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๑ ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๑
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๑ ณ บ้านหนองมาตร จว.ตราด
ชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร จว.ตราด
เว็บบอร์ด
Q156528 5/
Q154911 44/
Q149966 72/
Q156332 21/
Q149952 65/