สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความ

 

การปฏิบัติภารกิจของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด  ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน
เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

 วันเด็กแห่งชาติ ๕๘
วันเด็กแห่งชาติ ๕๘
๑๐ ม.ค.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ ณ สนามบินท่าใหม่ จว.จันทบุรี
พิธีผิดการฝึกอบรม
พิธีผิดการฝึกอบรม "ทางสายใหม่"
๙ ม.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด
พิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดสระใหญ่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ๕๘ ณ เรือนทับขุนพล ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี
๔ ธ.ค.๕๗ หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด
๔ ธ.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
๒๐ พ.ย.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ

 โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจางวาง
ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘
ชพส. ๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ รร.บ้านจางวาง
ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนฯ รุ่นที่ ๑ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนฯ รุ่นที่ ๑
ชพส.๑๓๐๔ฯ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนฯ รุ่นที่ ๑ ให้กับราษฎรตำบลช้างทูน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองมาตร ม.๔ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จว.ตราด
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๒๗ พ.ย.๕๗ ชพส.๑๓๐๔ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร หมู่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ
๒๓ ม.ค.๕๗ ชพส.๑๓๐๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี
ชพส.1301 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ชพส.1303 ฝึกอบรม โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1304 ฝึกอบรมค่ายชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1

เว็บบอร์ด

Q150710
18/3
Q151131
7/1
Q151118
7/1
Q151018
8/1
Q151096
6/0