สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

การปฏิบัติภารกิจของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓   เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรี
และตราด  ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   ตลอดจนบูรณาการ
และประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน
 และรักษาความมั่นคงภายใน  รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน
เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร
ผบ.ทร.เยี่ยมอำลาหน่วยทหาร
๒๘ ส.ค.๕๗ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก
“โครงการต้นไม้ของพ่อ”
“โครงการต้นไม้ของพ่อ”
๑๘ ส.ค.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชองค์รักษ์
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
๑๘ ส.ค.๕๗ ผช.ผบ.ทร เป็นประธานในพิธํีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗
กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.๕๗
๘ ส.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. ประจำปี งป.57
พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓
พิธีรดน้ำขอพร กอ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ ผวจ.จันทบุรี รอน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วพิธีเปิดงาน"ยุทธการบ้านชำรากรำลึก ปีที่ ๒๙" ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จว.ตราด
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
๑ เม.ย.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับรอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.จันทบุรี
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
๓๑ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ จว.ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน
พิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๙ มี.ค.๕๗ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑
26 ก.พ.57 ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี

กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ

ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร หมู่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ
๒๓ ม.ค.๕๗ ชพส.๑๓๐๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี
ชพส.1301 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ชพส.1303 ฝึกอบรม โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1304 ฝึกอบรมค่ายชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1305 อบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1306 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ภาพกิจกรรมการฝึกค่า่ยเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ม.ค.๕๖
ชพส.1307 ฝีกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๑
ชบข.1301 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1

เว็บบอร์ด

Q139602
26/2
Q138976
23/1
Q140188
21/1
Q139521
25/1
Q140063
21/1