สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความ

 

การปฏิบัติภารกิจของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด  ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน
เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม "เยาวชนทางสายใหม่"
๒๕ ก.พ.๕๘ รอง เสธ. รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม เยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านคลองประทุน จว.ตราด
พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
๒๐ ก.พ.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม "ทางสายใหม่"
๒๑ ม.ค.๕๘ เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จว.ตราด
 วันเด็กแห่งชาติ ๕๘
วันเด็กแห่งชาติ ๕๘
๑๐ ม.ค.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ ณ สนามบินท่าใหม่ จว.จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม
๙ ม.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๒ ตราด
พิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดสระใหญ่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ๕๘ ณ เรือนทับขุนพล ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี
๔ ธ.ค.๕๗ หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ

ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓
ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕
ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเร่ว ม.๘ จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๗  ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ชพส.๑๓๐๗ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๑ ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๑
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๑ ณ บ้านหนองมาตร จว.ตราด
ชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร จว.ตราด

เว็บบอร์ด

Q152259
5/1
Q147497
27/2
Q137741
68/1
Q149347
28/2
Q149454
27/3