สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บทความ

 

การปฏิบัติภารกิจของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด  ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน
เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ จันทบุรี
๔ ธ.ค.๕๗ หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ๑ ตราด
๔ ธ.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่รุ่นที่ ตราด
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
๒๐ พ.ย.๕๗ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย
๓ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ในสังกัด กปช.จต. และ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ร่วมพิธีวางพวงมาลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลัย
๑๗ ต.ค.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ตรวจเยี่ยมชุด
๑๔ ต.๕.๕๗ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค.๑ สย.๓ ในพื้นที่จังหวัดตราด
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
๑๒ ต.ค.๕๗ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชำราก

กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๒๗ พ.ย.๕๗ ชพส.๑๓๐๔ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร หมู่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ
๒๓ ม.ค.๕๗ ชพส.๑๓๐๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี
ชพส.1301 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ชพส.1303 ฝึกอบรม โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1304 ฝึกอบรมค่ายชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1305 อบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ชพส.1306 ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ภาพกิจกรรมการฝึกค่า่ยเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ม.ค.๕๖

เว็บบอร์ด

Q146941
25/5
Q149204
4/1
Q149231
2/0
Q149138
3/0
Q149075
2/0