สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

 

    เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในพื้นที่รับผิดชอบของ 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน

เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
 อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

 

บทความประชาสัมพันธ์
 “คืนความสุขให้คนในชาติ” “คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
“คืนความสุขให้คนในชาติ”“คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าว “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ ๑ พ.ค.๕๘
“คืนความสุขให้คนในชาติ” “คืนความสุขให้คนในชาติ”
สรุปคำกล่าว ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด
บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์
 ทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ยาเสพติด ยาเสพติด
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
19 พ.ค.58 เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.กอ.รมน.ภา ค๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ
ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ
๑๕ เม.ย.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ ขบวนเทิดพระเกียรติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
รดน้ำขอพร ผวจ.จันทบุรี
รดน้ำขอพร ผวจ.จันทบุรี
๑๒ เม.ย.๕๘ ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ รดน้ำขอพร ผวจ.จันทบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของไทย
ผอ.ศปป.๖ เยี่ยม กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ผอ.ศปป.๖ เยี่ยม กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
๙ เม.ย.๕๘ พล.ท.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ผอ.ศปป.๖ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี
ร่วมสืบสานประเพณีไทย
ร่วมสืบสานประเพณีไทย
๘ เม.ย.๕๘ พิธีรดน้ำขอพร ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ณ เรือนรับรอง ๖ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
๓๑ มี.ค.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม จว.จันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
๒๔ มี.ค.๕๘ รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนค่ายตากสิน
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนค่ายตากสิน
๑๙ มี.ค.๕๘ ผอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ ให้การต้อนรับ พล.อ.บุน เซง ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
๕ มี.ค.๕๘ รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓
ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕
ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเร่ว ม.๘ จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๗  ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ชพส.๑๓๐๗ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘ชพส.๑๓๐๒ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๘
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๑ ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๑
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๑ ณ บ้านหนองมาตร จว.ตราด
ชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชบข.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชพส.๑๓๐๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ  รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ชพส.๑๓๐๔ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร จว.ตราด
เว็บบอร์ด
Q155690 9/
Q155585 10/
Q115314 122/
Q155081 19/
Q154911 25/